top of page
מטרות האגודה
Gradient Background

דבר נשיא האגודה

פרופסור גד ברזילי נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה, הפקולטה למשפטים, דקן משפטים לשעבר, אוניברסיטת חיפה פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת וושינגטון

ברוכות וברוכים תהיו לאתר המתחדש של האגודה הישראלית למדע המדינה. האגודה כוללת כיום כמה מאות חברות וחברים בעשרות מוסדות אקדמיים בישראל ולרבות, כמובן, בכל האוניברסיטאות. מטרתנו המרכזית היא קידום מחקר והוראה של מדע המדינה בישראל ובעולם באמצעות ארגון כנסים מחקריים ועדכונים שוטפים ביחס לפרסים בולטים ומחקרים שהתפרסמו בכתבי עת בולטים ובהוצאות אקדמיות מובילות. כל זאת בנוסף לפעילויות מחקריות נוספות למשל בקרב הדור הצעיר של החוקרות והחוקרים בישראל. חידשנו האתר כדי לאפשר לכם/ן מעקב טוב יותר אחרי פעילויות האגודה ומעורבות גדולה יותר בכל שנעשה. ישראל זקוקה לאגודה חזקה ופעילה למדע המדינה שתהיה מקור להשבחת תהליכי קבלת החלטות ציבוריות, קידום דמוקרטיה וזכויות אדם ועידוד מחקר איכותי ופורץ גבולות. האמת המדעית והאמת המחקרית הן נר לרגלינו ואותן בדעתנו לקדם באמצעות האגודה ופעילויותיה.


בהצלחה לכולנו.


פרופסור גד ברזילי
נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה,
הפקולטה למשפטים, דקן משפטים לשעבר,
אוניברסיטת חיפה
פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת וושינגטון

bottom of page