top of page
Skyscrapers

סדנת פרחי מחקר תשפ"ד

קול קורא לתלמידי ותלמידות מחקר
סדנת 'פרחי מחקר' והמאמר הטוב ביותר ע"ש גד ברזילי ז"ל
מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה

קול-קורא-לפרחי-מחקר-8.7.jpg
bottom of page