פעילות האגודה הישראלית למדע המדינה

בכדי לעמוד במטרות האגודה פועלת האגודה הישראלית למדע המדינה בכמה מישורים. 

במטרה לשקוד על רמת מחקר והוראה גבוהים וקידום מקצועי של תחום מדע המדינה, מעניקה האגודה מספר פרסים בכל שנה, הן לסטודנטים הן לחוקרים בכל הרמות.

 

עידוד מחקר ודיון על הפוליטיקה בישראל מתבצע בין השאר על ידי ההוצאה לאור של האגודה 

המפרסמת ספרים העומדים בקני מידה מתאימים של מצוינות אקדמית. קבוצות המחקר שקמות בשנים 

האחרונות מאפשרות לחוקרים בעלי תחומי עניין משותפים להיפגש ולהפרות זה את זה.

 

לבסוף, הכנס השנתי מהווה את אירוע השיא בלוח השנה של האגודה, בו נפגשים מדי שנה כ-150 

חוקרים מרחבי הארץ, ובשנים האחרונות גם עשרות מורים לאזרחות ודמוקרטיה הבאים ללמוד 

ולהתפתח יחד עם החוקרים והסטודנטים חברי האגודה.