הכנס השנתי הבינלאומי של האגודה הישראלית למדע המדינה

יום חמישי, 27 במאי 2021 במכללה האקדמית צפת 

הנושא המרכזי של הכנס:

"שנה של תהפוכות: בחירות, רב תרבותיות, משילות ומנהיגות"

הכנס של האגודה הישראלית למדע המדינה יתקיים השנה בצל מגפת הקורונה והשלכותיה על המערכות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות בחברה הישראלית ובזירה העולמית בפתח העשור השלישי של המאה ה-21.

ההתמודדות עם המגפה לא זו בלבד שמציבה אתגרים משמעותיים למדינות דמוקרטיות ולא דמוקרטיות אלא מחדדת את הצורך בשיתופי פעולה בין-לאומיים בתחומים מגוונים בכדי להציע מענה הולם לאתגר. ההתמודדות עם האיומים הגלובליים המשותפים לכלל האנושות, ביניהם, תופעות של בצורת, מדבור, שינויי אקלים, התחממות גלובלית וכמובן מגפות, מצריכה שיתופי פעולה נרחבים בין מדינות ובין מוסדות בין-לאומיים, תוך חיזוק סמכותם.

בזירה התוך מדינתית, שינוי שיטת הממשל, הקיטוב בחברה, המגפה שחייבה ריחוק החברתי, האטת גלגלי המשק, סגירת מערכות החינוך והשימוש המתרחב במערכות מקוונות לקיום אינטראקציה אנושית העמידה אתגר בפני קובעי המדיניות. התמורות שהתרחשו בתקופה כה קצרה, מעלות  שאלות רבות בנושאי מנהיגות, משילות, יציבות מערכות פוליטיות, אחריות ואקטיביזם חברתי-אזרחי באופן המאפשר למשתתפי הכנס לשפוך אור על בעיות שבהן מדינות רבות, ובכללן ישראל, מתמודדות עמן.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה מבקש לעסוק בסוגיות השונות בזירה הבין לאומית ובזירה הלאומית, תוך התמקדות בנושאי משילות, מנהיגות, וחברה.

חוקרים מוזמנים להגיש הצעות למושבים ומאמרים בנושאים מגוונים מתחומי המחקר של מדע המדינה, יחסים בין-לאומיים, מנהיגות, משילות, חברה רב תרבותית ואחרים.

להגשת תקצירים ומושבים לכנס