הכנס השנתי הבינלאומי של האגודה הישראלית למדע המדינה

יום חמישי, 23 במאי 2019 באקדמית גליל מערבי

 

הנושא המרכזי של הכנס:

"מערכות פוליטיות במאה ה-21: אתגרים ומענים"

 

הכנס יתקיים השנה בסימן השינויים המשמעותיים שחוות מערכות פוליטיות בשני העשורים הראשונים של המאה ה-21.

המאה ה-21 מציבה אתגרים למדינות הדמוקרטיות והלא דמוקרטיות בעולם. השימוש הנרחב ברשתות חברתיות הופך את העולם לכפר גלובלי קטן יותר מאי פעם. שינויים טכנולוגיים נוספים בתחום הרפואה, תחבורה, מזון, נשק ועוד, מייצרים אתגרים  למערכות פוליטיות הן בהיבטים של השלטון המרכזי והשלטון המקומי, הן מבחינת היבטים כלכליים-חברתיים והן מבחינת הפערים בין המרכז והפריפריה. אנחנו בפתחו של עידן החווה משבר של הדמוקרטיה הליברלית, מאבקים בין לאומיות לניאו-ליברליות, בין פופוליזם של מנהיגים לבין יכולת בחירה רציונלית של בוחרים. כל אלה מעלים מושגים כמו משילות, שקיפות, אחריותיות, ייצוגיות, אזרחות פעילה אשר מאפשרים למשתתפי הכנס להציף שאלות ולשפוך אור, על הדרך בה המדינות השונות, בתוכן ישראל, מתמודדות עם  אתגרים אלה.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה מבקש ללבן סוגיות אלה בנוגע לדפוסי המערכות הפוליטיות בישראל ובעולם ובדרך שבה מערכות אלה מתמודדות עם המציאות הדינמית המשתנה.

לצד הנושא המרכזי של הכנס, ציבור החוקרות והחוקרים מוזמן להגיש מאמרים ומושבים בנושאים מגוונים הנגזרים מתחומי המחקר של מדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומנהל ומדיניות ציבורית, ובהקשרים שונים: היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, בינלאומיים ואחרים.  הן מאמרים תאורטיים והן ניתוחים אמפיריים יתקבלו בברכה. 

לספר הכנס המלא

הזמנה לאסיפה הכללית של האגודה 

ההשתתפות בכנס כרוכה בדמי רישום המשולבים בדמי החברות באגודה

 

לתשלום דמי חברות באגודה

האגודה למדע המדינה בישראל