פרסי האגודה לשנת 2018

מדי שנה מעניקה האגודה הישראלית למדע המדינה פרסים ואותות הוקרה לספרים ומחקרים מצטיינים במספר קטגוריות, וכן מוקירה את מפעל החיים של חוקר בכיר בקהילת מדע המדינה בישראל. 

 

רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 2018:

בפרס מפעל חיים

פרופ' מיכל שמיר, אוניברסיטת תל אביב

 

בפרס הספר ע"ש פרופ' גדעון דורון

לד"ר יובל גובני ולד"ר נחשון פרז  

Women of the Wall: Navigating Religion in Sacred Sites, Oxford University Press

בפרס עבודת הדוקטורט Ph.D. מצטיינת ע"ש נדיר צור

ד"ר יואב קפשוק, אוניברסיטת תל אביב

צדק מעברי בתהליכי שלום רשמיים

ראוי לשבח: ד"ר לירון לביא, אוניברסיטת תל אביב 

It's a Matter of Time: A Temporal Perspective on Election and Democracy

בפרס משרת ציבור מוביל

 

ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש המועצה המקומית חורה

בפרס עבודת המוסמך (M.A) מצטיינת ע"ש יונתן פיין

לירז יפה, אוניברסיטת בן גוריון

אימהות כהתנגדות? ייצוגי האימהות בשואה בעיתונות הישראלית בשנות החמישים

ראוי לשבח: ניר קוסטי,

Between Law and Regulation: A Law-Centered Perspective on the Production of Regulations in Israel

בפרס המאמר בעברית ע"ש יצחק קורן

ד"ר מוטי טליאס, "גלוקליזציה של משטרי רגולציה וולונטריים: אמון הציבור כמקרה מבחן"