פרסי האגודה לשנת 2021

מדי שנה מעניקה האגודה הישראלית למדע המדינה פרסים ואותות הוקרה לספרים ומחקרים מצטיינים במספר קטגוריות, וכן מוקירה את מפעל החיים של חוקר בכיר בקהילת מדע המדינה בישראל. 

 

רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 2021:

בפרס מפעל חיים

פרופ' (אמריטוס) אברהם דיסקין, האוניברסיטה העברית

 

בפרס הספר ע"ש פרופ' גדעון דורון

לפרופ' אמל ג'אמל 

Reconstructing the Civic, Palestinian civil Activism in Israel

בפרס עבודת הדוקטורט Ph.D. מצטיינת ע"ש נדיר צור

ד"ר גדי ורשה, אוניברסיטת חיפה

עשור של תפנית: התפתחות יחסי ארה"ב-ישראל במישור הגרעיני בין השנים 1969-1961

בפרס משרת ציבור מוביל

פרופ' מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי גליל

בפרס עבודת המוסמך (M.A) מצטיינת ע"ש יונתן פיין

אלעד כהן, האוניברסיטה הפתוחה

ניאו-ליברליזם בציונות הדתית: בחינה ביקורתית מפרספקטיבה של חקר הגלובליזציה

תרמו לאגודה