תרומות

תקציב האגודה הישראלית למדע המדינה מתבסס רובו ככולו על דמי חבר, אך אנו מקבלים בברכה 

תרומות מארגונים ואנשים פרטיים. תרומות לאגודה משמשות לרוב להענקת פרסים כספיים לספר, 

דוקטורט, עבודת תזה ומאמרים מצטיינים. אפשרויות הנצחה כוללות קריאת פרס על 

שם המונצח, אזכור בספר הכנס השנתישל האגודה ובאתר האגודה. 

 

לפרטים אודות אפשרויות תרומה נוספות, אנא פנו אלינו בכתובת ispsa.mail@gmail.com

הצטרפו לרשימת התפוצה

Success! Message received.