מקבלי פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה לדורותיהם 

פרופסור אברהם דיסקין (2021)

פרופסור דויד דרי, (2020)

פרופסור אלכס מינץ, (2019)

פרופסור מיכל שמיר, (2018)

פרופסור עירא שרקנסקי, (2017)

פרופסור יצחק גל-נור (2016)

פרופסור גבי שפר (2015)

פרופסור בני נויברגר (2014)

פרופסור נעמי חזן (2013)

פרופסור יעל ישי (2012)

פרופסור גדעון דורון (2011)

פרופסור דויד (דייב) נחמיאס (2010)

פרופסור ירון אזרחי (2009)

פרופסור זאב שטרנהל (2008)

פרופסור גליה גולן  (2007)

פרופסור שלמה אבינרי (2006)

פרופסור אשר אריאן (2005)

פרופסור עמנואל גוטמן (2004)

פרופסור אריה אונגר (2003)

פרופסור יחזקאל דרור (2002)