top of page
Skyscrapers

כנס נוכחי - קול קורא

משטרים בצמתי הכרעה
קול קורא לכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה
שיתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב | נדחה לפברואר 2025

הוועדה המדעית

דר' איה שושן (אוניברסיטת בן-גוריון); דר' איתי שניר (המכללה האקדמית עמק יזרעאל); דר' אסף תורג'מן (אוניברסיטת חיפה); דר' אריאל זלמן (אוניברסיטת בר אילן); דר' אריאל כבירי (המכללה האקדמית הגליל המערבי); פרופ' דן מיודובניק (האוניברסיטה העברית); פרופ' דני פילק  (אוניברסיטת בן-גוריון); דר' דניאלה שנקר (המכללה האקדמית בית ברל);  דר' יוליה אלעד שטרנגר (אוניברסיטת בר אילן); דר' ליאור שפר (אוניברסיטת תל-אביב); דר' ליהי להט (המכללה האקדמית  ספיר);  דר' מנצור נסאסרה (אוניברסיטת בן-גוריון); דר' נורית השמשוני יפה (המכללה האקדמית תל אביב-יפו); פרופ' סיון הירש-הפלר (אוניברסיטת רייכמן); דר' סער אלון-ברקת (אוניברסיטת חיפה); דר' עומרי שמיר (המכללה האקדמית אשקלון);  דר' עמוס זהבי (אוניברסיטת תל-אביב); פרופ' פיקי איש-שלום (האוניברסיטה העברית); פרופ' פני יובל (אוניברסיטת בן-גוריון);  דר' קרן לוי גנני-סניידר (המכללה האקדמית הדסה); פרופ' שרה קהאן-ניסר (האוניברסיטה הפתוחה).

bottom of page