top of page
מטרות האגודה
Gradient Background

דבר נשיאת האגודה

פרופ' אסנת עקירב משנה לנשיא האגודה.jpg

האגודה הישראלית למדע המדינה שמה לה למטרה לקדם את המחקר וההוראה של התחום בישראל ובעולם, באמצעות ארגון כנסים מחקריים וסדנאות לחוקרים וחוקרות בכל שלבי הקריירה האקדמית.

האגודה רואה חשיבות רבה במתן במה לחוקרים וחוקרות צעירים וצעירות. לאור זאת, השנה חידשנו את המסורת של סדנת פרחי מחקר, אשר התקיימה משנת 2005 באוניברסיטה העברית ביוזמתו ובהובלתו של פרופסור דוד לוי-פאור. בשנת הלימודים תשפ"ד תתקיים הסדנא בחודש יוני באוניברסיטת רייכמן.

בנוסף, האגודה רואה חשיבות למתן במה ליוזמות של חברי וחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. השנה האגודה מציעה קורס בשם "דמוקרטיה ונסיגה דמוקרטית" שיופנה לקהל הרחב של הסטודנטים והסטודנטיות. היוזמה לקיום הקורס היא של פרופסור גל אריאלי מאוניברסיטת בן גוריון. הקורס הינו חלק משיתוף פעולה בין אוניברסיטאות ומכללות שונות בישראל בהובלת האגודה הישראלית למדע המדינה ובהתבסס על מודל של קורס בין לאומי הכולל עשרות מוסדות ובסיסו בארה"ב. בשנת הלימודים תשפ"ד ילמד הקורס באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית תל אביב יפו, המכללה האקדמית בית ברל והמכללה האקדמית גליל מערבי.

אסיים בציטוט מדבריו של הנשיא הקודם של האגודה פרופסור גד ברזילי ז"ל "ישראל זקוקה לאגודה חזקה ופעילה למדע המדינה שתהיה מקור להשבחת תהליכי קבלת החלטות ציבוריות, קידום דמוקרטיה וזכויות אדם ועידוד מחקר איכותי ופורץ גבולות. האמת המדעית והאמת המחקרית הן נר לרגלינו ואותן בדעתנו לקדם באמצעות האגודה ופעילויותיה."


פרופסור אסנת עקירב
נשיאת האגודה הישראלית למדע המדינה

bottom of page