top of page

האגודה הישראלית למדע המדינה מרכינה ראש על מותו בטרם עת של נשיא האגודה פרופסור גד ברזילי.

10.4.2023האגודה הישראלית למדע המדינה מרכינה ראש על מותו בטרם עת של נשיא האגודה פרופסור גד ברזילי. גדי היה מחלוצי המחקר של ההיבטים הפוליטיים של המשפט בישראל. הוא שימש כפרופסור מן המניין באוניברסיטת חיפה, דקאן לשעבר של בית הספר למשפטים וסגן הפרובוסט בחיפה. גדי היה גם פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת וושינגטון, חתן פרס חשין למחקר משפטי, חינך דורות של מדעני.ות מדינה, אזרח בולט של הדיסציפלינה ופירסם בבמות המכובדות ביותר בתחום. יהי זכרו ברוך.

תגובות


bottom of page