top of page

הוכרז חתן פרס מפעל חיים לשנת 2016 - פרופ׳ יצחק גל-נור


פרופ׳ יצחק גל-נור הוא חתן פרס מפעל חיים לשנת 2016

יצחק גל-נור פרופ' למדע המדינה(אמריטוס) האוניברסיטה העברית; עמית בכיר במכון ון ליר. למד באוניברסיטה העברית בשנים 1959- 1962, בחוגים למדע המדינה והיסטוריה של מזרח תיכון. ב-1965 התקבל לתכנית המ.א. באוניברסיטת סירקיוז שבמדינת ניו-יורק. סיים שם את לימודי המ.א. והדוקטורט ב-1969. נושא עבודת הד"ר שלו: "תיקצוב ציבורי: ניתוח תפוקות של שרותי חינוך". בתקופת לימודיו שימש יו"ר ארגון הסטודנטים הישראליים באוניברסיטה.

ב-1970 התמנה לדרגת מרצה במדע המדינה באוניברסיטה העברית. את דרגת המרצה הבכיר עם קביעות קיבל ב-1974 והתמנה לפרופ' מן-המניין ב-1992 ושימש כמופקד הקתדרה למדע המדינה ע"ש הרברט סמואל משנת 2001.

בין הנושאים הרבים שחקר ולימד במשך השנים: משטר מדינת ישראל; פוליטיקה ומינהל; חשאיות ופומביות במשטרים דמוקרטיים; הסביבה הפוליטית של קביעת מדיניות; דילמות בדמוקרטיות. בין לבין העביר סדנה לתלמידי מ.א. על הומור פוליטי.

גל-נור מילא שורה ארוכה של תפקידים באוניברסיטה העברית. בין היתר: ראש תכנית המ.א. במינהל ציבורי; הוא היה ממייסדי כתב העת "מדינה וממשל"; ראש המחלקה למדע המדינה; מנהל "מכון אשכול"; מיסד ועורך סידרת הספרים "אשכולות" לחקר החברה, הכלכלה והפוליטיקה בישראל ב"עם עובד"; יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה; חבר צוות ההקמה של ביה"ס למדיניות ציבורית; חבר הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית; נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה.

פרופ' גל-נור לימד בכמה וכמה מוסדות אקדמאיים בישראל. בין תפקידיו האחרים בארץ: חבר הנהלה וראש תחום מדעי הרוח והחברה בקרן הלאומית למדע; סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה (2008-2007). ספריו נלמדים בכול המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

לפרופ' גל-נור מוניטין בינלאומי בתחומו המבוסס על: 6 ספרים ולמעלה מ-30 מאמרים באנגלית; חוות דעת על ספרים בכתבי העת המובילים בתחום; הרצאותיו בכנסים מדעיים בחו"ל. הוא שימש פרופ' אורח ב-8 אוניברסיטאות בחו"ל. כפועל יוצא מעבודתו המדעית נבחר לגופים אקדמיים בינלאומיים חשובים בתחומו.

פרופ' גל-נור פעל ופועל ללא לאות לקידום המינהל הציבורי בארץ. בין היתר, שימש יועץ לאגף התקציבים באוצר בנושא שיטות תיקצוב, ואחר כך למחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ בהערכת פרויקטים. היה חבר בוועדה הממשלתית להכנת הרפורמות בשיטת הבחירות (1991-1989) ועמד בראש התכנית לרפורמה בממשל במכון הישראלי לדמוקרטיה (1993-1991).

גולת הכותרת של פעילותו הציבורית הייתה מינויו ע"י הממשלה לתפקיד הכפול של נציב שירות המדינה והממונה על הרפורמות במינהל הציבורי. על פעולתו כנציב שירות המדינה, נכתבה חוות דעת חיובית (ונדירה) בדוח מבקר המדינה. הוא שימש סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה. פרופ' גל-נור מנהל את פרויקט המחקר הבינתחומי במכון ון ליר בנושא: "אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה."

בגין כל עבודותיו האקדמאיות, ספריו הרבים והחשובים, ופעולותיו הרבות מספור בנושאים הקשורים לאקדמיה (שלא כולן נמנו כאן), מוענק לו הפרס על מפעל חייו.


bottom of page