top of page
Gradient Background

 2022 אודות הספר המצטיין

ספרו של פרופסור גל אריאלי מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון

Israel׳s Regime Untangled: Between Democracy and Apartheid (Cambridge University Press)

אודות הספר המצטיין ע"ש פרופ' גדעון דורון ז"ל

מהווה מחקר מעמיק ויסודי המציג את המורכבויות של המשטר הפוליטי הישראלי על מלוא היבטיו הדמוקרטיים והבעייתיים כאחת תוך הסתמכות על ניתוחים אמפיריים מתודולוגיים מתוחכמים ומאירי עיניים. מחקר יסודי ומעמיק שאינו מתחנף מצד אחד ואינו מתעלם מן המורכבות של החוויה הפוליטית הישראלית בשים לב למאפייניה, להישגיה ולאתגריה הרבים. המחקר מלמד באופן מחקרי ראשוני אמפירי, השוואתי ותיאורטי על המתחים הקשים המעוגנים במבנה המשטר ועל הקושי הנוסף עקב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ספר מרתק ומעורר מחשבה ועם תרומה חלוצית לשיח המחקרי על טיפולוגיות משטריות בכלל ועל המשטר הישראלי בפרט.

פרופסור גדעון דורון נולד בתל-אביב בשנת 1945. בוגר ומוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת רוצ'סטר בהדרכתו של ויליאם רייקר, אבי תורת המניפולציה ויישומי תורת המשחקים בחקר הפוליטיקה. הוא פרסם 20 ספרים בעברית ובאנגלית ועשרות רבות של מאמרים אקדמיים בנושאי אסטרטגיה וכלכלה פוליטית, שיטות בחירה, מדיניות ומינהל ציבורי, תקשורת ומניפולציה פוליטית ותורת המשחקים. יזם את הקמת החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב והיה יועץ ויו"ר אקדמי למחלקה למינהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בשלבי הקמתה. כמו כן עמד בראש החוג למדע המדינה במכללת עמק יזרעאל, והיה אחד ממייסדי המרכז להעצמת האזרח והדמות האקדמית המרכזית בפעולתו, האחראי האקדמי וממפתחי מדד החוסן הלאומי, הכולל בתוכו את מדד השחיתות, המתפרסם בכל שנה בכנס שדרות, ובנוסף היה פעיל בצוות הבינלאומי המודד את השחיתות הציבורית במדינות העולם.

 

פרופסור דורון מילא שורה של תפקידים ציבוריים ובהם יושב ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, חבר בצוות ההיגוי של ועדת נשיא המדינה לעניין שיטת הממשל בישראל, יועץ לראשי ממשלה ולשרים, חבר הוועדה לבחינת נושא המינויים בשירות הציבורי, חבר הצוות לביטחון לאומי, המועצה הישראלית לקולנוע והוועדה לקביעת גבולות מוניציפאליים.

 

האגודה הישראלית למדע המדינה חבה, במידה רבה, את עצם קיומה לגדעון דורון, ממחדשיה של האגודה והיושב ראש שלה לשעבר. בין השאר יזם את הקמת הוצאת הספרים של האגודה ועמד בראש המערכת המדעית שלה, ובשנות התשעים של המאה העשרים היה חבר בהנהלת האגודה הבינלאומית למדע המדינה.

 

אודות פרופסור גדעון דורון ז"ל (1945-2011)

bottom of page