top of page
Minimalist Staircase

פרסי האגודה

פרסי האגודה לשנת 2023

מדי שנה מעניקה האגודה הישראלית למדע המדינה פרסים ואותות הוקרה לספרים ומחקרים מצטיינים במספר קטגוריות, וכן מוקירה את מפעל החיים של חוקר.ת בכיר.ה בקהילת מדע המדינה בישראל.

רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 2023:

_G3A5399.JPG

בפרס מפעל חיים

פרופ׳ אבנר דה-שליט,  האוניברסיטת העברית

בפרס הוקרה לאיש.ת מדע המדינה על מעורבות אזרחית וקהילתית

פרופ׳ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

פרס הוקרה על שם גדעון דורון של האגודה הישראלית למדע המדינה לספר הטוב ביותר

פרופ׳ יובל פיינשטיין,

 ״Rally ’round the Flag: The Search for National Honor and Respect in Times of Crisis״​

בפרס עבודת הדוקטורט (Ph.D) המצטיינת ע״ש נדיר צור

ד"ר אופק רימר, האוניברסיטה העברית

"States' Public Intelligence Disclosure in International Relations: Causes, Uses, and Effects"

ציון לשבח לעבודת דוקטורט לשנת 2023

ד״ר ליבי ממן, האוניברסיטת העברית

 "The Democratic Qualities of Regulatory Agencies and Public Trust ״

ציון לשבח לעבודת דוקטורט לשנת 2023

ד"ר שלומי בלבן, אוניברסיטת חיפה

"מלאכת הדור"-תהליך מיסודה של הכנסת, 1949-1959

פרס עבודת המוסמך (M.A) המצטיינת ע״ש יונתן פיין

גברת לעמית כהן, אוניברסיטת חיפה

״רכבות מתפוצצות בסתר? ניסוי במשקפי מציאות מדומה על טרור סייבר נגד תשתית ומדיניות מעקב ממשלתית״

ארכיון פרסי האגודה

bottom of page