top of page
Minimalist Staircase

פרסי האגודה

פרסי האגודה לשנת 2022

מדי שנה מעניקה האגודה הישראלית למדע המדינה פרסים ואותות הוקרה לספרים ומחקרים מצטיינים במספר קטגוריות, וכן מוקירה את מפעל החיים של חוקר.ת בכיר.ה בקהילת מדע המדינה בישראל.

רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 2022:

עותק-של-dudi-1421.jpg

בפרס מפעל חיים

פרופ' גבי בן דור, אוניברסיטת חיפה

בפרס הוקרה לאיש מדע המדינה על מעורבות אזרחית וקהילתית

ד"ר גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

ציון לשבח:

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן גוריון

בפרס הספר ע"ש פרופ' גדעון דורון

פרופ' גל אריאלי, אוניברסיטת בן גוריון

 Israel's Regime Untangled

ציון לשבח:

ד"ר דבורה מנקין, האוניברסיטה העברית

REGULAR SOLDIERS,  IRREGULAR WAR 

פרופ' ניסים כהן, אוניברסיטת חיפה

Policy Entrepreneurship at the Street Level

בפרס עבודת הדוקטורט Ph.D. מצטיינת ע"ש נדיר צור

ד"ר נעם ברנר, האוניברסיטה העברית​

Community Leadership in Divided Cities: Institutions, Residents and  Leaders

ציון לשבח:

מעיין דבידוביץ, אוניברסיטת חיפה, אמון בבירוקרטים ברמת הרחוב

בפרס עבודת המוסמך (M.A) מצטיינת ע"ש יונתן פיין

ישי ברק, אוניברסיטת רייכמן,

משילות ראש ממשלה בדמוקרטיה פרלמנטרית: מוסדות העדפה והרוסטטיקה

ציון לשבח:

עמיעד הרן דימן, האוניברסיטה העברית

Legacies of Survival: The Effect of Violence on Ethnic Minority Behavior

שירה אסתר כהן, אוניברסיטת רייכמן

ניתוח החלטות – הנביא מוחמד: גישה מרובת שיטות מחקר.

bottom of page