האגודה הישראלית למדע המדינה מהווה התאגדות של חוקרים ומורים בתחומי מדע המדינה מאוניברסיטאות ומכללות בארץ. מטרותיה העיקריות הן לשקוד על רמת מחקר והוראה, על האתיקה המקצועית של חוקרי מדע המדינה במדינת ישראל ועל קידום המקצוע.

 

בין השאר עורכת האגודה אסיפות וכנסים מדעיים, שולחת נציגים לקונגרסים מדעיים ויוצרת קשר עם מוסדות ואנשי מדע בחו"ל. כמו כן, בשנת 2008 הקימה האגודה את הוצאת הספרים של האגודה הישראלית למדע המדינה, במסגרתה מתפרסמים כתבי יד מקוריים של חוקרים מתחום מדע המדינה.

פעילות האגודה הישראלית למדע המדינה כוללת קבוצות עבודה, הוצאה לאור ופרסי הוקרה וציוינם לשבח במספר קטגוריות. "קול קורא" לפרסי האגודה מתפרסם מספר חודשים לפני הכינוס השנתי של האגודה.

 

לפרטים נוספים

תשלום דמי חבר מעניק חברות באגודה לשנה. חברי האגודה רשאים להשתתף בכנס השנתי של האגודה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית השנתית ולשמש בתפקידים שונים באגודה בכפוף לתהליכי בחירה.

 

לפרטים נוספים

יום עיון  ופרסי האגודה הישראלית למדע המדינה תש"ף  - 2020 

הנושא המרכזי של יום העיון :

אפקטיביות הפיקוח הפרלמנטרי בישראל

לפרטים נוספים

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה ייערך השנה באקדמית גליל מערבי, ב-23 במאי 2019.

לו"ז הכנס

לספר הכנס המלא

להרשמה לחברות באגודה

Call for Submissions
Israel Studies Review

Special Issue on Innovation in Israeli politics