top of page
Knesset Interior

האגודה הישראלית למדע המדינה מהווה התאגדות של חוקרים.ות  ומורים.ות בתחומי מדע המדינה מאוניברסיטאות ומכללות בארץ.

2
Conference presentation

חדשות האגודה

 למידע על הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה שנערך ב-23.2.2023

3

אודות האגודה

אודות האגודה

האגודה הישראלית למדע המדינה עניינה בכל תחום מחקרי הנוגע לחקר הפוליטיקה, לרבות מדע המדינה, ממשל, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים. 

פרופ' גד ברזילי, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

דבר נשיא האגודה

פרופ' גד ברזילי, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

ברוכות וברוכים תהיו לאתר המתחדש של האגודה הישראלית למדע המדינה. האגודה כוללת כיום כמה מאות חברות וחברים בעשרות מוסדות אקדמיים בישראל ולרבות, כמובן, בכל האוניברסיטאות. מטרתנו המרכזית היא קידום מחקר והוראה של מדע המדינה בישראל ובעולם באמצעות ארגון כנסים מחקריים ועדכונים שוטפים ביחס לפרסים בולטים ומחקרים שהתפרסמו בכתבי עת בולטים ובהוצאות אקדמיות מובילות.

4
5
Professional conference table

תרמו לאגודה

תקציב האגודה הישראלית למדע המדינה מתבסס רובו ככולו על דמי חבר.ה, אך אנו מקבלים בברכה 

תרומות מארגונים ואנשים פרטיים. תרומות לאגודה משמשות לרוב להענקת פרסים כספיים לספר, 

דוקטורט, עבודת תזה ומאמרים מצטיינים. אפשרויות הנצחה כוללות קריאת פרס על 

שם המונצח, אזכור בספר הכנס השנתי של האגודה ובאתר האגודה. 

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

תודה שנרשמתם!

6
bottom of page